CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB

El present avís legal estableix les condicions d’ús del lloc web que la Societat aFISIOna’t, amb domicili social a Barcelona (Espanya) Carrer Pallars 264, 08005 posa a disposició dels usuaris d’Internet.

aFISIOna’t està habilitada per prestar serveis de fisioteràpia i a difondre’ls en aquest mitjà de conformitat amb el que preveu la legislació vigent.

 

Acceptació
L’accés a la pàgina web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves per part de l’usuari, de totes i cadascuna de les condicions incloses en aquest Avís legal.

El contingut d’aquest de l’Avís legal pot sofrir modificacions, pel que la seva acceptació per part de l’usuari serà respecte de la versió de l’Avís legal publicat per aFISIOna’t en el moment en què l’usuari accedeixi a la pàgina web. En conseqüència, cada vegada que l’usuari accedeixi a la pàgina web, haurà de llegir atentament el present Avís legal.

La utilització de certs serveis oferts a través del lloc web pot trobar-se sotmesa a condicions particulars que, segons els casos, substitueixin, completin i / o modifiquen el present Avís Legal. L’accés a aquests serveis implicarà l’acceptació de les condicions particulars establertes per als mateixos. En conseqüència, l’usuari haurà de llegir atentament les condicions particulars de servei cada vegada que accedeixi a aquest.

L’accés a la pàgina web es troba igualment sotmès a tots els avisos, condicions d’ús i instruccions, posats en coneixement de l’usuari per aFISIOna’t que substitueixin, completin i / o modifiquin el present Avís Legal.

 

Condicions d’ús
L’usuari es compromet a fer ús de les utilitats i / o serveis oferts per aFISIOna’t a través del lloc web de conformitat amb la llei, aquest Avís legal, les condicions particulars publicades per certs serveis i altres avisos i instruccions posats en el seu coneixement , així com amb la moral i els bons costum generalment acceptades i l’ordre públic.

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web i identifiquin aFISIOna’t, són propietat d’aquesta Societat. Així mateix, els drets d’explotació de propietat intel·lectual sobre els continguts del lloc web corresponen a aFISIOna’t tal com consta en el “copyright”, de manera que no podran ser utilitzats per l’usuari més enllà del que sigui imprescindible per a l’accés a les utilitats i serveis subministrats a través del lloc web, excepte autorització expressa de aFISIOna’t

L’usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, realitzar actes de comunicació pública, transformar o modificar els continguts de la pàgina web, inclosos marques, noms comercials o signes distintius, llevat que compti amb l’autorització de l’titular dels drets, ni a suprimir manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets.

L’usuari ha d’abstenir-se d’obtenir o intentar obtenir els continguts emprant per a això mecanismes diferents dels que, si escau, s’hagin posat a la seva disposició o, en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet sempre que, aquests últims, no comportin un risc de dany o inutilització del lloc web i / o els seus continguts.

Per accedir a la informació continguda en el lloc web i fer ús dels dels serveis oferts, els menors d’edat han d’obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals.

La responsabilitat en la determinació dels continguts i serveis als quals accedeixen els menors d’edat correspon a les persones a càrrec es troben. Com a través d’Internet és possible accedir a continguts que poden ser inapropiats per a menors, s’informa als usuaris de l’existència de programes informàtics que permeten limitar o controlar els continguts als quals poden accedir els menors.

 

Utilització de fitxers Cookies
aFISIOna’t l’informa que durant la navegació pel Portal s’utilitzen “cookies”, que són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten als nostres sistemes recordar les característiques o preferències de navegació de l’usuari. Aquestes “cookies” s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim) sense proporcionar cap dada personal de l’usuari. En cap cas poden llegir informacions emmagatzemades a l’ordinador, servint exclusivament per a fins interns, com la personalització de la navegació i la generació d’estadístiques d’accés a aquest lloc web que ens permetin millorar els serveis oferts en el mateix. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

 

Exclusió de responsabilitat i límit de garanties
Les dades, textos, informacions, Plecs de Condicions, gràfics o vincles publicat en el lloc web www.afisionat.com, són recopilats amb efectes merament informatius per a totes aquelles persones interessades en els mateixos sense que, el seu accés, generi relació comercial, contractual o professional entre els usuaris i aFISIOna’t. En cas de discrepància entre la informació continguda en el lloc web i la continguda en paper, s’estarà a aquesta última. S’adverteix a l’usuari que abans de realitzar qualsevol acció derivada del contingut del lloc web, verifiqui la informació obtinguda posant-se en contacte amb el departament d’Atenció a l’Client

L’anterior amb excepció d’aquells serveis la contractació s’ofereixi a través del lloc web i el seu accés estigui subjecte a condicions particulars publicades per aFISIOna’t i acceptades per l’usuari.

aFISIOna’t exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se en el futur, per defectes tècnics, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació i de les matèries contingudes en el web. Els enllaços i hipertext que, si escau, possibiliten l’accés a través de la pàgina web a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de AFISIOna’t, de manera que aquesta Societat no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualsevol efecte que poguessin derivar d’aquesta informació.

aFISIOna’t no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en el seu accés a la pàgina web i / o utilització de les informacions contingudes en la mateixa. Tampoc es fa responsable de l’ús il·legítim que terceres persones puguin fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials registrades o no que, no sent propietat d’aFISIOna’t, apareguin en el lloc web.

aFISIOna’t no garanteix la continuïtat de l’funcionament i la disponibilitat de el lloc web no obstant la qual cosa, i en la mesura del possible, advertirà de les interrupcions que conegui amb caràcter previ a què concorrin.

aFISIOna’t no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’un altre element en els serveis prestats per tercers a què l’usuari accedeixi a través de la pàgina web, que puguin produir fallada, o alteracions en el seu programari o maquinari, documents i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

Subscripció de serveis
Amb caràcter general l’accés a les utilitats del lloc web no exigeix ​​prèvia subscripció o registre d’usuari. No obstant l’anterior, l’accés a algun dels serveis que s’ofereixin a través de la pàgina web, pot estar condicionat a omplir el formulari de subscripció. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat i veracitat de totes aquelles dades que comuniqui a l’emplenar el / els formulari / s de subscripció. L’usuari es compromet i responsabilitza de mantenir tota la informació facilitada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació real.

 

Protecció de dades de caràcter personal
Per accedir a algun dels serveis oferts a través del lloc web, l’usuari haurà de proporcionar prèviament algunes dades de caràcter personal. aFISIOna’t tractarà aquestes dades conforme a les condicions publicades en la seva Política de protecció de dades i amb subjecció al que estableixen les condicions particulars de l’corresponent servei.

aFISIOna’t l’informa que durant la navegació pel Portal s’utilitzen “cookies”, veure apartat Utilització de fitxers Galetes.

Aquest lloc utilitza les eines de mesurament d’audiència de aFISIOna’t, que permeten analitzar el comportament i perfil dels visitants anònims, amb l’objectiu de millorar el funcionament de el lloc.

 

Legislació i jurisdicció
La legislació aplicable a l’contingut del lloc web, serà l’espanyola i la jurisdicció, la dels Jutjats i Tribunals competents a Espanya.